Nowe mapy potrzeb zdrowotnych dla 30 grup chorób

21 grudnia 2016

Do końca roku opublikujemy mapy potrzeb zdrowotnych dla 30 grup chorób. Zostały one wyodrębnione na podstawie międzynarodowej klasyfikacji rozpoznań ICD-10. Aby móc szczegółowo przeanalizować te choroby, podzieliliśmy je na dwa moduły (Moduł A i Moduł B) – po 15 grup chorób.

Do końca 2016 roku dla każdego województwa powstaną mapy w zakresie:

  • lecznictwa zamkniętego (lecznictwo szpitalne, rehabilitacja, opieka hospicyjno-paliatywna) – dla 30 wyróżnionych grup chorób (Moduł A+B),
  • ambulatoryjnej opieki specjalistyczne (AOS) – dla 15 grup chorób (Moduł A),
  • podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) – dla 15 grup chorób (Moduł A).

Do końca 2017 roku uzupełnimy mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie AOS i POZ o kolejnych 15 grup chorób (Moduł B).

Docelowo powstanie 16 map potrzeb zdrowotnych – po jednej dla każdego województwa. Obejmą one 30 grup chorób we wszystkich trzech zakresach: lecznictwa zamkniętego, AOS i POZ. Mapy te będą kontynuacją i uzupełnieniem:

  • map onkologicznych (z zakresu guzów litych) i tzw. map kardiologicznych (z zakresu chorób serca) – opublikowanych w grudniu 2015 r.,
  • map szpitalnych – opublikowanych w kwietniu 2016 r.

informacja za: mz.gov.pl