W związku z okresem Świątecznym DOW NFZ przypomina zasady nocnej opieki lekarskiej, pielęgniarskiej i stomatologicznej

23 grudnia 2016

Zasady korzystania z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego.

Pomoc świadczona jest punktach nocnej opieki i nie jest związana z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, do którego jesteśmy zapisani. Ubezpieczeni w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia mogą korzystać z pomocy dowolnego punktu nocnej opieki (tam, gdzie mają najbliżej). Informację o tym, gdzie w danym rejonie sprawowana jest nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska, pacjent może uzyskać u swojego lekarza POZ, w oddziale wojewódzkim NFZ lub jego delegaturach (w Legnicy, Jeleniej Górze oraz Wałbrzychu). Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne (dla osób ubezpieczonych) i udzielane bez skierowania.

Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad:

w warunkach ambulatoryjnych, w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),

telefonicznie.

W dni ustawowo wolne od pracy, po godzinie 18.00 pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia (na podstawie zlecenia od lekarza). Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

Z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej udzielanej w punktach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej można skorzystać w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia, gdy:

nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem na zdrowiu, zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy, zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Pogotowie ratunkowe - numer alarmowy - 999 lub 112 - zawsze, kiedy wydaje nam się, że nasze lub czyjeś życie jest zagrożone, należy bezwzględnie telefonować pod numer alarmowy pogotowia ratunkowego. Przyjmujący zgłoszenie dyspozytor potrafi ocenić czy stan zdrowia pacjenta wymaga wysłania karetki, czy też odesłania do nocnej opieki wyjazdowej lub ambulatoryjnej.

Doraźna pomoc stomatologiczna

Świadczenia z zakresu stomatologicznej pomocy doraźnej na terenie województwa dolnośląskiego  udzielane są przez następujące placówki:

 

  1. ARTMEDIS we Wrocławiu, ul. Sienkiewicza 47, tel.  665 339 982
  2. Centrum Medyczne -ESTOMEDICA-POMOC WIECZORNA we Wrocławiu, ul. Słowiańska 27B, tel. 71/ 372 13 10
  3. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska VIOLETTA PÓŁTORAK w Jeleniej Górze, ul. Morcinka 1/1, tel. 697 608 356
  4. NZOZ DENTALIUM Centrum Stomatologii w Świdnicy, ul. Kolejowa 1A/1, tel. 696 080 972
  5. Poradnie Stomatologiczne "LASER-DENT" Aleksandra Ślawska, Katarzyna Ślawska - Wlizło, Marta Ślawska - Kotońska S.C. w Lubinie, ul. JAWOROWA 2A, tel. 76/ 846 12 99
  6. Przychodnia Stomatologiczna JANUDENT w Łagiewnikach, ul. Sportowa 9/66/67, tel.  74/ 893 93 99

 

Placówki medyczne udzielają stomatologicznej pomocy doraźnej od poniedziałku do piątku w godzinach 19.00 - 7.00, w soboty, niedziele i dni świąteczne całodobowo.

Zgodnie z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego, w ramach stomatologicznej pomocy doraźnej pacjentowi przysługują między innymi takie świadczenia jak: badanie lekarskie stomatologiczne, usunięcie zęba jedno lub wielokorzeniowego, opatrunek leczniczy w zębie stałym lub mlecznym. W ramach powyższego zakresu świadczeń nie przysługuje pacjentowi planowe leczenie stomatologiczne.

Joanna Mierzwińska
Rzecznik Prasowy