Wszystkie szpitale na Dolnym Śląsku podpisały warunki finansowe na 2017 rok!

31 grudnia 2016

Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ zakończył proces aneksowania umów wieloletnich i negocjacje z placówkami zabezpieczającymi świadczenia medyczne w rodzaju leczenie szpitalne w województwie. Udało się uzgodnić warunki finansowania na pierwsze półrocze 2017 roku ze wszystkimi szpitalami posiadającymi umowy z DOW NFZ.

Podstawowym celem planowania podziału budżetu na lecznictwo szpitalne oraz ustalania warunków finansowych było utrzymanie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2017 co najmniej na poziomie roku 2016, a w wybranych grupach świadczeń - na poziomie wyższym.