Czy zgłosiłeś swoje dziecko do ubezpieczenia?

13 listopada 2016

Rodzice nowo narodzonego dziecka mają obowiązek zgłosić je do ubezpieczenia zdrowotnego. Najczęściej matka informuje swojego płatnika składek o konieczności zgłoszenia dziecka.

Płatnikiem składek ubezpieczenia zdrowotnego najczęściej jest pracodawca.

W przypadku kiedy rodzice nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego lub rodzice nie są osobami uprawnionymi do świadczeń na podstawie innych przepisów, do ubezpieczenia zdrowotnego mogą zgłosić dziecko np. ubezpieczeni dziadkowie.

Zgłoszenia należy dokonać też w przypadku np. zmiany pracodawcy (poprzedni pracodawca wyrejestruje dziecko) czy podjęcia przez dziecko pracy zarobkowej w wakacje.

Jeżeli dziecko zostało prawidłowo zgłoszone do ubezpieczenia, jest uprawnione do świadczeń i  za jego leczenie zapłaci NFZ.