Szczepienie przeciw grypie sezon 2017/2018

6 września 2017

Informujemy, że od 4 września 2017 dostępne są dwie szczepionki przeciw grypie na sezon 2017/2018. 

-  Vaxigrip Tetra- ulotka dla pacjenta

- Influvac

informacja http://www.sanofipasteur.pl/ 

SZCZEPIENIA RATUJĄ ŻYCIE

Jeszcze sto lat temu choroby zakaźne były główną przyczyną zgonów na całym świecie, nawet w krajach najbardziej rozwiniętych. Obecnie dysponujemy szerokim asortymentem szczepionek, które zapewniają ochronę przed ponad 26 chorobami zakaźnymi, a w niedalekiej przyszłości pojawią się nowe szczepionki zapobiegające kolejnym chorobom.

Konsekwentne i powszechne stosowanie szczepionek umożliwia skuteczną kontrolę nad rozprzestrzenianiem się chorób, a nawet ich eradykację. Zanim kampania szczepień wyeliminowała w 1980 r. naturalne zakażenia ospą prawdziwą, choroba ta zagrażała 60% populacji świata, a co czwarta osoba dotknięta ospą prawdziwą umierała. W latach 2000-2006 śmiertelność spowodowana odrą spadła na całym świecie o prawie 68%, a w niektórych regionach choroba ta jest bliska eradykacji.

SZCZEPIENIA TO OSZCZĘDNOŚĆ

Szczepionki przede wszystkim zapobiegają śmierci i cierpieniu, ale pozwalają również zaoszczędzić pieniądze. Szczepienie jest jedną z najbardziej efektywnych kosztowo inwestycji w ochronę zdrowia.

Przeprowadzona w Stanach Zjednoczonych analiza wydajności kosztów wykazała, że każdy dolar zainwestowany w jedną dawkę szczepionki pozwala zaoszczędzić od 2 do 27 USD wydatków poniesionych na opiekę zdrowotną.

Dzięki eradykacji ospy prawdziwej Stany Zjednoczone zaoszczędziły ponad 3 miliardy USD w latach 1983-94. W przyszłości korzyści mogą być równie znaczące.

REALIZACJA SZCZEPIEŃ

Pomimo niekwestionowanych sukcesów odnoszonych w dziedzinie szczepień ochronnych, co roku nadal ponad 3 miliony osób umiera z powodu chorób, którym można zapobiec stosując szczepionki. Rosnące, konsekwentne stosowanie szczepień ochronnych pozwoliło na eradykację ospy prawdziwej i zmniejszenie o 99% liczby zachorowań na poliomyelitis na świecie.Odnotowano też znaczny spadek przypadków zachorowań, niepełnosprawności i zgonów z powodu błonicy, tężca, krztuśca, odry oraz zakażeń wywoływanych przez Haemophilus influenzae typu b. Niemniej jednak szczepienia ochronne nadal stanowią wyzwanie. 

Od początku lat 90. XX wieku realizacja szczepień (wyszczepialność) wzrosła na całym świecie w nieznacznym stopniu i ustabilizowała się na średnim poziomie 80%. Nadal istnieją istotne różnice pomiędzy poszczególnymi krajami. W roku 2003 oszacowano, że 28 milionów dzieci (27% wszystkich urodzeń) urodziło się w jednym z 32 krajów, w których realizacja szczepień wynosi mniej niż 70%, a kolejnych 10 milionów żyje w krajach o poziomie wyszczepialności poniżej 50%. 

Historia wyraźnie pokazuje, że obniżenie wyszczepialności może prowadzić do nawrotu występowania choroby w populacjach uprzednio chronionych. W ostatnich latach pojawiły się duże ogniska zachorowań: epidemia błonicy we Wspólnocie Niepodległych Państw w latach 90. XX wieku, która osiągnęła poziom ponad 50 000 przypadków zachorowań w 1995 r. Sytuacja ta wyraźnie pokazuje, jak istotny dla kontrolowania chorób zakaźnych i dla możliwości eradykacji niektórych z nich w przyszłości jest nieustanny nadzór i dążenie do maksymalnej realizacji szczepień.

Sanofi Pasteur, mając na celu ochronę i poprawę stanu zdrowia ludzi na całym świecie, przyczynia się do realizacji światowej strategii w zakresie wybranych szczepień ochronnych przedstawionej przez Światowe Przymierze na rzecz Szczepionek i Szczepień Ochronnych (GAVI Alliance). Strategia ta zakłada. że najpóźniej do 2010 roku wyszczepialność w zakresie podstawowych szczepień osiągnie 90% we wszystkich krajach, a w poszczególnych regionach nie będzie niższa niż 80%.

Przy stabilnym i wysokim poziomie wyszczepialności, liczba zachorowań się zmniejsza, a choroba nawet może zostać wyeliminowana. Na przykład liczba odnotowanych w Europie przypadków odry spadła z 200 000 w 1994 r. do 30 000 w roku 2003. Co więcej, Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła w 2002 r., że Europa jest obszarem wolnym od poliomyelitis.

Kolejnym wyzwaniem dla Światowej Organizacji Zdrowia jest eliminacja odry i różyczki do roku 2010. Dzięki Measles Initiative, kampanii na rzecz walki z odrą prowadzonej w latach 1999–2005 przez UNICEF i Światową Organizację Zdrowia, pomiędzy rokiem 2001 a 2005 przeciw odrze zaszczepiono ponad 217 milionów dzieci, głównie w Afryce. Liczba zgonów spowodowanych tą chorobą spadła o 60%, z czego 72% przypadków dotyczyło Afryki. Szacuje się, że szczepienia ochronne pozwoliły uniknąć niemal 7,5 miliona przypadków śmiertelnych spowodowanych tą chorobą.