Inspektor Ochrony Danych

31 lipca 2018

W NZOZ Rodzina powołany został Inspektor Ochrony Danych. Funkcję tę pełni 
Marcin Jaksoń, kontakt email: iod@nzozrodzina.org
W NZOZ Rodzina s.c. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Funkcję tę 
pełni Agnieszka Jaksoń, kontakt email: iod@nzozrodzina.org