Koronawirus - zaświadczenie do opieki

11 marca 2020

W związku z licznymi pytaniami, publikujemy druk ZUS Z-15A, który należy przedłożyć w przypadku kiedy będzie się sprawować opiekę nad dzieckiem w przypadku zamknięcia przedszkola/żłobka. Do druku z-15a należy dołączyć oświadczenie. 

druk dostepny tutaj

druk oświadczenia 

Opieka nad zdrowym dzieckiem może być sprawowana z powodu:

nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko,
decyzji właściwego inspektora sanitarnego zarządzającego izolację dziecka z powodu podejrzenia o nosicielstwo zarazków choroby zakaźnej,
porodu, choroby lub pobytu małżonka stale opiekującego się dzieckiem w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej.


Nie ma ustawowo określonego terminu, w jakim należy złożyć dokumenty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Trzeba jednak mieć na uwadze to, że prawo do zasiłku przedawnia się po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia zwolnienia chorobowego z tytułu sprawowania opieki.