Uwaga na korespondencję dotyczącą wykazu ubezpieczonych

15 listopada 2016

Sytuacja na razie ma miejsce na Śląsku, ale pisma mogą docierać też do mieszkańców powiatu

W związku z napływającymi do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia sygnałami o korespondencji z Krajowego Wykazu Ubezpieczonych (ul. Świętokrzyska 30, 00-116 Warszawa) kierowanej do pacjentów z województwa śląskiego, uprzejmie informujemy, że Śląski OW NFZ nie jest nadawcą tych pism.

Narodowy Fundusz Zdrowia prowadzi Centralny Wykaz Ubezpieczonych (zgodnie z art. 97, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych), w celu: potwierdzenia prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego; przetwarzania danych o ubezpieczonych w Funduszu; przetwarzania danych o osobach uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji; przetwarzania danych o osobach innych niż ubezpieczeni uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów ustawy; wydawania poświadczeń i zaświadczeń w zakresie swojej działalności; rozliczania kosztów świadczeń opieki zdrowotnej, w tym udzielanych na podstawie przepisów o koordynacji.

Za prowadzenie i aktualizację danych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych Narodowy Fundusz Zdrowia nie pobiera od pacjentów żadnych opłat. Co więcej, każdy pacjent może bezpłatnie sprawdzać swój status ubezpieczenia za pomocą serwisu uruchomionego przez Narodowy Fundusz Zdrowia – Zintegrowanego Informatora Pacjenta.

Prosimy o rozwagę i zgłaszanie podobnych sytuacji do Śląskiego OW NFZ.

źródło: www.nfz-katowice.p