Gdzie można oddać krew

23 listopada 2016

W Kamiennej Górze co poniedziałek na rynku staje specjalistyczny autobus Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

Krwiobus staje na rynku w poniedziałki od godziny 9:00 do 13:00.

MOŻESZ ZOSTAĆ KRWIODAWCĄ JEŚLI:

  • masz 18-65 lat i masz przy sobie ważny dokument tożsamości ze zdjęciem
  • masz odpowiednią wagę ciała (powyżej 50kg)
  • nie chorowałeś/chorowałaś na żółtaczkę, kiłę, łuszczycę, cukrzycę
  • w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie miałeś wykonywanego zabiegu operacyjnego, zabiegów endoskopowych, tatuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała
  • nie masz ciężkich chorób układu krążenia, pokarmowego, nerwowego, oddechowego, moczowego

 

Sprawdź czy możesz zostać dawcą krwi: http://www.darkrwi.info.pl/kwestionariusz/ 

Krew w organizmie podlega wymianie, niezależnie od tego, czy jest oddawana czy też nie.

Przeciętny dorosły człowiek ma około 5-6 litrów krwi z czego jednorazowo pobiera się 450 ml.

Lekarze uważają, że zdrowi ludzie mogą oddawać ją regularnie - nie więcej niż 6 razy w roku.