Bez skierowania

29 listopada 2016

Drogi pacjencie przypominamy, że nie do każdego lekarza specjalisty potrzebujesz skierowania.

Skierowanie nie jest potrzebne do następujących lekarzy specjalistów:
- ginekologa i położnika,
- onkologa,
- psychiatry,
- wenerologa,
- dentysty.

Jest też grupa osób, które nie muszą posiadać skierowania:
- inwalidzi wojenni i wojskowi,
- osoby represjonowane,
- kombatanci,
- niewidome cywilne ofiary działań wojennych,
- chorzy na gruźlicę,
- zakażeni wirusem HIV,
- w zakresie badań dawców narządów,
- uzależnieni od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych - w zakresie lecznictwa odwykowego,
- uprawnieni (żołnierze lub pracownicy) oraz weterani - w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Warto pamiętać, aby przy rejestracji okazać odpowiedni dokument uprawniający do uzyskania świadczeń bez skierowania.