Wyświetlam się na czerwono

1 grudnia 2016

Dostęp do bezpłatnej opieki zdrowotnej przysługuje każdemu obywatelowi w ramach posiadanego ubezpieczenia społecznego. Co jednak zrobić kiedy w przychodni zdrowia system eWuś wyświetla nas na czerwono? Po pierwsze nie panikować.

Często za „czerwony” statutem systemu eWuś winna jest biurokracja i długie okresy „przechodzenia” dokumentów. Zmiana pracodawcy wiąże się z przynajmniej dwoma niezależnymi od siebie operacjami – wyrejestrowaniem dotychczasowego pracownika w ZUSie przez byłego pracodawcę i zarejestrowanie pracownika przez nowego pracodawcę. Często zdarza się, że pracownik zostaje wyrejestrowany, ale nowy pracodawca dopiero w następnym miesiącu rejestruje ubezpieczonego.

Również podjęcie pracy przez ucznia podczas wakacji skutkuje zmianą statutu ubezpieczonego. Po powrocie do szkoły należy ponownie zgłosić się do ubezpieczenia, które każdemu uczniowie bądź studentowi przysługuje do 26 roku życia.

Co jednak zrobić w przypadku, kiedy jesteśmy już w poradni, a naszej karty nie ma u lekarza? Pierwsze kroku skierować do rejestracji. Rejestratorka poinformuje o braku ubezpieczenia. Poradnie nie wiedzą jednak z jakiego powodu w systemie eWuś figuruje dany pacjent jako nieubezpieczony.

Kolejnym krokiem może być wypełnienie krótkiego oświadczenia o tym, że jest się ubezpieczonym. W większości przypadków zapewne tak jest. Do złożenia oświadczenia potrzebny jest dokument potwierdzający tożsamość np. dowód osobisty, prawo jazdy czy paszport.

Część osób, które np. pobierają świadczenia z ZUS posiadają dokumenty potwierdzające ubezpieczenie. Warto taki dokument okazać do skserowania i dołączenia do kartoteki.

Ostatnim krokiem będzie wyjaśnienie swojej sytuacji – u aktualnego pracodawcy, w oddziale ZUS czy też w Narodowym Funduszu Zdrowia. Warto to zrobić, aby przy następnej wizycie nie musieć się martwić, że coś jest nie tak.

WAŻNE! Jeżeli jesteś osoba ubezpieczoną, masz obowiązek poinformować swojego płatnika składek (np. pracodawcę) o członkach twojej rodziny, których należy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego, np. nowo narodzonego dziecka. Masz na to 7 dni od dnia jego narodzin.

Pamiętaj, jeżeli zmieniłeś pracę, poinformuj nowego pracodawcę, że masz członków rodziny, których należy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego. Nie wystarczy, że już raz ich zgłosiłeś.