Pierwsza Pomoc - resuscytacja krążeniowo-oddechowa i użycie defibrylatora

11 grudnia 2016

materiał WOŚP