Bezpieczeństwo w sieci

15 grudnia 2016

Młodzieżowe Forum Bezpieczeństwa zakończyło dzisiaj (środa, 14 grudnia) projekt realizowany we wszystkich szkołach z terenu gminy Kamienna Góra. Forum odbyło się w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Pisarzowicach.

W projekcie uczestniczyła młodzież i rodzice ze szkół podstawowych w Pisarzowicach, Krzeszowie, Szarocinie i Ptaszkowie oraz gimnazjów w Krzeszowie i Pisarzowicach. Realizacja zadania polegała m.in. na przeprowadzeniu ankiety diagnozującej sposób korzystania z komputerów przez uczniów, sondażu ulicznego oraz konkursów.

W ankiecie uczestniczyło 388 uczniów i 283 rodziców. Pytania dotyczyły sposobu wykorzystania komputerów przez uczniów i wiedzy rodziców o tym, co robią ich dzieci. Okazało się, że młodzież przyznaje się do innych działań niż myślą dorośli. Uczniowie zadeklarowali m.in., że korzystają z komputera 5,1 godziny dziennie (w dni robocze), według rodziców to tylko 3,5 godziny. Oba pokolenia znacznie różnią się w wiedzy o najczęstszych godzinach korzystania z komputerów. Duża grupa młodzieży przyznaje się do korzystania z komputera rano, przed szkołą, oraz w godzinach 20-23 i po 23. Większość rodziców nie zdaje sobie z tego sprawy.

Uczniowie i rodzice różnie oceniają również to, czym dzieci zajmują się przy komputerze. Podobne odpowiedzi (66% dzieci i 62% rodziców) dotyczą tylko słuchania muzyki. Uczniowie rzadziej niż myślą rodzice grają (58% deklaracja dzieci, 71% opinia rodziców) oraz uczą się (33% do 53%). Za to częściej korzystają z facebooka i skype (60%, 45%).

Podczas Forum wręczone zostały nagrody za udział w konkursach organizowanych podczas realizacji projektu. W konkursie na plakat nagrody otrzymali: Marcel Breitenfellner, Barbara Fujar (oboje Ptaszków), Katarzyna Jagusztyn, Małgorzata Kic (obie Szarocin), Maja Ziemnik i Marcel Krzyżak oraz Klaudia Oleksy (Pisarzowice), Konrad Dubiel, Hanna Maciejewska (Krzeszów), Laura Janur, Martyna Guzara, Aicha Sproch, Jaśmina Gołowczyk (Pisarzowice), Ewelina Szymczak, Anna Surma i Emilia Gamoń, Norbert Majka i Kamil Łuszcz, Alicja Kamińska i Oliwia Pawlik (Krzeszów).

Główną nagrodę w konkursie na zakładkę do książki otrzymał Jakub Kwolek (Krzeszów). Wyróżnieni zostali: Vanessa Barabasz (Krzeszów), Mateusz Daniszewski (Szarocin), Karolina Migacz, Karolina Jagusztyn (Pisarzowice), Mateusz Krężel, Magdalena Fryzowicz (Ptaszków).

Konkurs na hasło wygrał Filip Bielak (Pisarzowice). Wyróżnieni zostali: Kaludia Nowak (Krzeszów), Justyna Ziemianek (Szarocin), Jan Bednarz (Krzeszów), Marcel Breitenfellner (Ptaszków).