Andrzej Wyrzykowski

Andrzej Wyrzykowski

Specjalista chirurgii ogólnej, Specjalista epidemiologii

A. Wyrzykowski dostępny jest w naszej poradni we wtorki i środy w godzinach popołudniowych.