CHUK

Masz 35, 40, 45, 50  lub 55 lat? Zapraszamy cię do NZOZ Rodzina na bezpłatne badania profilaktyczne Chorób Układu Krążenia.

Na badania zapraszamy osoby w wieku 35, 40, 45, 50 i 55 lat, którzy są pacjentami POZ w przychodni Rodzina oraz w ciągu ostatnich 5 lat nie korzystali z badania w ramach programu CHUK i nie mają rozpoznanej choroby układu krążenia.

W ramach badania pacjentowi wykonane zostaną badania biochemiczne, pomiary ciśnienia tętniczego krwi, w uzasadnionych przypadkach wykonanie badania EKG, przeprowadzone zostanie również badanie fizykalne oraz wywiad lekarski i pielęgniarski.

Całe badanie zajmie pacjentowi około 5-10 minut.

Celem główny programu Profilaktyki Chorób Układu Krążenie jest obniżenie o ok. 20 % zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia populacji objętej programem poprzez wczesne wykrywanie, redukcję występowania i natężenia czynników ryzyka.

Program finansowany przez NFZ