Choroby Układu Krążenia

Zapraszamy pacjentów zdeklarowanych do lekarz POZ w naszej przychodni na BEZPŁATNE badania profilaktyczne w ramach programu Chorób Układu Krążenia

Na badania zapraszamy osoby w wieku 35-65 lat, którzy są pacjentami POZ w przychodni Rodzina oraz w ciągu ostatnich 5 lat nie korzystali z badania w ramach programu CHUK i nie mają rozpoznanej choroby układu krążenia.

W ramach badania pacjentowi wykonane zostaną badania biochemiczne, pomiary ciśnienia tętniczego krwi, w uzasadnionych przypadkach wykonanie badania EKG, przeprowadzone zostanie również badanie fizykalne oraz wywiad  pielęgniarski.

Całe badanie zajmie pacjentowi około 5-10 minut.

Celem główny programu Profilaktyki Chorób Układu Krążenie jest obniżenie o ok. 20 % zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia populacji objętej programem poprzez wczesne wykrywanie, redukcję występowania i natężenia czynników ryzyka.

Program finansowany przez NFZ

W NZOZ Rodzina program realizowany jest we wtorki i czwartki od 12:00 do 14:00.
W celu wzięcia udziału w programie należy zgłosić się do rejestracji.  

ankieta dla pacjenta

Program kierowany jest do osób, które:
- są w wieku 35-65 lat
- są obciążone czynnikami ryzyka: palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze krwi, zaburzenia gospodarki lipidowej, niska aktywność ruchowa, nadwaga i otyłość, upośledzona tolerancja glukozy, nadmierny stres, nieracjonalne odżywianie się, wiek
- u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia
- które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu profilaktyki CHUK także u innych świadczeniodawców

Czynniki ryzyka i podział na kategorie ryzyka chorób układu krążenia
- płeć męska oraz kobiety po menopauzie
- mężczyźni > 45 lat, kobiety > 55 lat
- palenie tytoniu powyżej 1 papierosa dziennie
- nadciśnienie tętnicze
- zaburzenia lipidowe: stężenie cholesterolu całkowitego, triglicerydów
- cukrzyca
- otyłość
- mała aktywność fizyczna (np. spacery, marsze, bieganie, jazda na rowerze, pływanie, aerobik) rzadziej niż 3 razy w tygodniu po 30 minut

Ryzyko łagodne - osoby bez obecnych czynników ryzyka innych niż wiek i płeć
Ryzyko umiarkowane - osoby z obecnością 3 i mniej czynników ryzyka, ale bez cukrzycy, choroby niedokrwiennej serca i innych chorób układu krążenia
Ryzyko duże - osoby z obecnością 4-5 czynników ryzyka innych niż wiek i płeć, ale bez cukrzycy, choroby niedokrwiennej serca i innych chorób układu krążenia
Ryzyko bardzo duże - osoby z obecnością powyżej 5 czynników ryzyka, osoby z cukrzycą, chorobą niedokrwienną serca i innymi chorobami układu krążenia

Oddziałując na czynniki ryzyka można uzyskać obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia.

Cele ogólne i szczegółowe programu:
Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Umieralność w Polsce z tego powodu należy do najwyższych w Europie. Badania epidemiologiczne i socjomedyczne pokazują, że ważną rolę w rozwoju chorób układu krążenia odgrywają niektóre wzorce zachowań składające się na współczesny styl życia - czynniki ryzyka.

cel główny: obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia populacji objętej programem, poprzez wczesne wykrywanie, redukcję występowania i natężenia czynników ryzyka,
cele dodatkowe:
- zwiększenie wykrywalności i skuteczności leczenia chorób układu krążenia,
- wczesna identyfikacja osób z podwyższonym ryzykiem chorób układu krążenia,
- promocja zdrowego stylu życia: niepalenia, prawidłowego odżywiania się, aktywności fizycznej.

Jednostki chorobowe na które pacjenci są leczeni i które wykluczają z udziału w programie
E10Cukrzyca insulinozależna
E11Cukrzyca insulinoniezależna
E12Cukrzyca związana z niedożywieniem
E13 Inne określone postacie cukrzycy
E14Cukrzyca nie określona
I11 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca
I12 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem nerek
I13 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek
I20 Dusznica bolesna
I21 Ostry zawał serca
I22 Ponowny zawał serca ("dorzut")
I23 Niektóre powikłania występujące w czasie ostrego zawału serca
I24 Inne ostre postacie choroby niedokrwiennej serca
I25 Przewlekła choroba niedokrwienna serca
I50 Niewydolność serca
I63 Zawał mózgu
I64 Udar, nie określony jako krwotoczny lub zawałowy
I65 Niedrożność i zwężenie tętnic przedmózgowych nie powodujące zawału mózgu
I66 Niedrożność i zwężenie tętnic mózgowych nie powodujące zawału mózgu
I70 Miażdżyca
I71 Tętniak i tętniak rozwarstwiający tętnicy głównej
N18 Przewlekła niewydolność nerek
Podstawa prawna ZARZĄDZENIE NR 79/2022/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA