Szczepienia dzieci 5-11 lat

14 grudnia 2021

Komunikat Ministerstwa Zdrowia:
Minister Zdrowia informuje, że na podstawie zalecenia Zespołu ds. Szczepień Ochronnych wraz ze zmianą w rejestracji szczepionki Comirnaty (Pfizer-BioNTech) od 14 grudnia 2021 r. rozpoczną się szczepienia w grupie dzieci 5-11 lat.
Szczepienie przeciw COVID-19 w Narodowym Programie Szczepień u osób w wieku 5-11 lat będzie wykonywane przy użyciu szczepionki Comirnaty w dostosowanej do wieku w dawce pediatrycznej - 10 mikrogramów/dawkę (0,2 ml z ampułki 10 dawkowej).
Schemat szczepienia jest dwudawkowy przy zachowaniu rekomendowanego odstępu co najmniej 21. dni między dawkami.
Ważne jest podanie dwóch dawek szczepionki, bez nieuzasadnionego wydłużania odstępów pomiędzy dawkami.
W przypadku dzieci z ciężkimi zaburzeniami odporności schemat podstawowy szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat obejmuje podanie trzech dawek: dwóch dawek w odstępie co najmniej 21. dni oraz dawki dodatkowej (uzupełniającej), podawanej w odstępie co najmniej 28 dni po ukończeniu 2-dawkowego schematu szczepienia przeciw COVID-19.
Trzydawkowy schemat szczepienia zlecany jest u dzieci z ciężkimi zaburzeniami odporności:
1. w trakcie leczenia przeciwnowotworowego,
2. w trakcie leczenia immunosupresyjnego z różnych przyczyn,
3. po przeszczepach narządów litych przyjmujące leki immunosupresyjne lub terapie biologiczne,
4. po przeszczepie komórek macierzystych w ciągu ostatnich 2 lat,
5. z umiarkowanymi lub ciężkimi zespołami pierwotnych niedoborów odporności,
6. zakażonych HIV,
7. leczonych dużymi dawkami kortykosteroidów lub innych leków biologicznych, które mogą hamować odpowiedź immunologiczną,
8. dializowanych z powodu niewydolności nerek.

O kwalifikacji do szczepienia dzieci 5-11 lat i 12-15 lat decyduje każdorazowo lekarz.

NZOZ Rodzina
Ul. Kościuszki 6
58-400 Kamienna Góra
577 711 144
https://nzozrodzina.org/art,189,punkt-szczepien 
Przypominamy, że przed każdym szczepieniem obowiązuje kwestionariusz kwalifikacyjny dla dzieci: https://www.gov.pl/attachment/1d2fc8a0-5409-4fab-9308-9adfc57b1625