Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

W ramach kontraktu z NFZ zapraszamy do poradni specjalistycznych:

onkologicznej,
chorób płuc,
- diabetologicznej,
preluksacyjnej,
- otolaryngologicznej.

Aby zarejestrować się do poradni specjalistycznej należy posiadać ważne skierowanie (nie dotyczy poradni onkologicznej). Wraz ze skierowaniem nalezy zgłsoić się do rejestracji gdzie zostanie Państwu wyznaczony termin wizyty. 
Istnieje możlwość rejestracji telefonicznej (75 744 31 13 lub 530 416 881 ). W tym przypadku nalezy jednak donieść lub dosłać na adres naszej placówki oryginał skierowania w ciągu 7 dni.