Choroby Układu Krążenia

Zapraszamy pacjentów zdeklarowanych do lekarz POZ w naszej przychodni na BEZPŁATNE badania profilaktyczne w ramach programu Chorób Układu Krążenia.

Na badania zapraszamy osoby w wieku 35-65 lat, którzy są pacjentami POZ w przychodni Rodzina oraz w ciągu ostatnich 5 lat nie korzystali z badania w ramach programu CHUK i nie mają rozpoznanej choroby układu krążenia.

W ramach badania pacjentowi wykonane zostaną badania biochemiczne, pomiary ciśnienia tętniczego krwi, w uzasadnionych przypadkach wykonanie badania EKG, przeprowadzone zostanie również badanie fizykalne oraz wywiad pielęgniarski.

Całe badanie zajmie pacjentowi około 5-10 minut.

Celem główny programu Profilaktyki Chorób Układu Krążenie jest obniżenie o ok. 20 % zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia populacji objętej programem poprzez wczesne wykrywanie, redukcję występowania i natężenia czynników ryzyka.

Program finansowany przez NFZ

W NZOZ Rodzina program realizowany jest we wtorki i czwartki od 12:00 do 14:00.

W celu wzięcia udziału w programie należy zgłosić się do rejestracji.

ankieta dla pacjenta


Program kierowany jest do osób, które:

 • są w wieku 35-65 lat

 • są obciążone czynnikami ryzyka: palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze krwi, zaburzenia gospodarki lipidowej, niska aktywność ruchowa, nadwaga i otyłość, upośledzona tolerancja glukozy, nadmierny stres, nieracjonalne odżywianie się, wiek

 • u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia

 • które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu profilaktyki CHUK także u innych świadczeniodawców


Czynniki ryzyka i podział na kategorie ryzyka chorób układu krążenia

 • płeć męska oraz kobiety po menopauzie

 • mężczyźni > 45 lat, kobiety > 55 lat

 • palenie tytoniu powyżej 1 papierosa dziennie

 • nadciśnienie tętnicze

 • zaburzenia lipidowe: stężenie cholesterolu całkowitego, triglicerydów

 • cukrzyca

 • otyłość

 • mała aktywność fizyczna (np. spacery, marsze, bieganie, jazda na rowerze, pływanie, aerobik) rzadziej niż 3 razy w tygodniu po 30 minut

 

Ryzyko łagodne - osoby bez obecnych czynników ryzyka innych niż wiek i płeć

Ryzyko umiarkowane - osoby z obecnością 3 i mniej czynników ryzyka, ale bez cukrzycy, choroby niedokrwiennej serca i innych chorób układu krążenia

Ryzyko duże - osoby z obecnością 4-5 czynników ryzyka innych niż wiek i płeć, ale bez cukrzycy, choroby niedokrwiennej serca i innych chorób układu krążenia

Ryzyko bardzo duże - osoby z obecnością powyżej 5 czynników ryzyka, osoby z cukrzycą, chorobą niedokrwienną serca i innymi chorobami układu krążenia

Oddziałując na czynniki ryzyka można uzyskać obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia.

 

Cele ogólne i szczegółowe programu:

Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Umieralność w Polsce z tego powodu należy do najwyższych w Europie. Badania epidemiologiczne i socjomedyczne pokazują, że ważną rolę w rozwoju chorób układu krążenia odgrywają niektóre wzorce zachowań składające się na współczesny styl życia - czynniki ryzyka.

cel główny: obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia populacji objętej programem, poprzez wczesne wykrywanie, redukcję występowania i natężenia czynników ryzyka,

cele dodatkowe:

 • zwiększenie wykrywalności i skuteczności leczenia chorób układu krążenia,

 • wczesna identyfikacja osób z podwyższonym ryzykiem chorób układu krążenia,

 • promocja zdrowego stylu życia: niepalenia, prawidłowego odżywiania się, aktywności fizycznej.


Jednostki chorobowe na które pacjenci są leczeni i które wykluczają z udziału w programie

 • E10Cukrzyca insulinozależna

 • E11Cukrzyca insulinoniezależna

 • E12Cukrzyca związana z niedożywieniem

 • E13 Inne określone postacie cukrzycy

 • E14Cukrzyca nie określona

 • I11 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca

 • I12 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem nerek

 • I13 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek

 • I20 Dusznica bolesna

 • I21 Ostry zawał serca

 • I22 Ponowny zawał serca ("dorzut")

 • I23 Niektóre powikłania występujące w czasie ostrego zawału serca

 • I24 Inne ostre postacie choroby niedokrwiennej serca

 • I25 Przewlekła choroba niedokrwienna serca

 • I50 Niewydolność serca

 • I63 Zawał mózgu

 • I64 Udar, nie określony jako krwotoczny lub zawałowy

 • I65 Niedrożność i zwężenie tętnic przedmózgowych nie powodujące zawału mózgu

 • I66 Niedrożność i zwężenie tętnic mózgowych nie powodujące zawału mózgu

 • I70 Miażdżyca

 • I71 Tętniak i tętniak rozwarstwiający tętnicy głównej

 • N18 Przewlekła niewydolność nerek

 • Podstawa prawna ZARZĄDZENIE NR 79/2022/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA