Transport sanitarny w POZ

  • skierowanie na transport sanitarny POZ wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej;

  • transport sanitarny w podstawowej opiece zdrowotnej przysługuje pacjentom w następujących sytuacjach:

    • kiedy zachodzi konieczność leczenia określonego schorzenia w innej placówce leczniczej (ambulatoryjnej opieki specjalistycznej) - z wyłączeniem stanów nagłego zagrożenia zdrowia lub życia;

    • dla zachowania ciągłości leczenia;

    • przewozu z miejsca zamieszkania na leczenie realizowane w trybie stacjonarnym (do szpitala);

    • przewozu z miejsca zamieszkania w celu wykonania zabiegów i procedur medycznych (np. badań) wynikających z leczenia prowadzonego przez lekarza poz.

Świadczenie obejmuje przejazd z miejsca zamieszkania pacjenta do świadczeniodawcy i z powrotem. Zasady odpłatności są takie same, jak w przypadku opisanego wcześniej transportu sanitarnego.

Obecnie usługę transportu sanitarnego w POZ dla naszej placówki świadczy SOLMED Transport Medyczny.

tel. 533 399 955 lub 663 577 446