RODO - klauzula informacyjna

Drodzy Pacjenci i Kontrahenci

NZOZ Rodzina i NZOZ Rodzina s.c. zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informują, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NZOZ Rodzina lub NZOZ Rodzina s.c. z siedzibą w Kamiennej Górze (58-400), ul. Kościuszki 6.

2) NZOZ Rodzina i NZOZ Rodzina s.c. powołały Inspektorów Ochrony Danych W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę nie wahać się skontaktować z nimi pod adresem: iod@nzozrodzina.org, kontakt możliwy jest również osobiście, po wcześniejszym ustaleniu terminu u pracowników rejestracji.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

- udzielania świadczeń medycznych w przypadku pacjentów, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h

- realizacji zawartej umowy współpracy, kupna/sprzedaży na podstawie art. 6 ust 1 lit. b.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być

- NFZ, ZUS, podmioty medyczne wykonujące świadczenia na zlecenie Administratora,

- biuro rachunkowe, KAS.

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

- 20 lat od momentu udzielenia ostatniego świadczenia medycznego,

- trwania współpracy oraz przez 5 lat po jej zakończeniu, zgodnie z przepisami określającymi zasady księgowe.

7) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu..

8) Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. W razie niepodania danych osobowych, nie będzie możliwości realizowania współpracy.

10) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany, nie będą profilowane.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.