Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rodzina (NZOZ Rodzina)

powstał w lutym 2007 w wyniku przekształceń poprzednich form działalności medycznej prowadzonej przez lek. med. Mirosławę Jaksoń.

W październiku 2008 roku rozpoczął się remont, wydzierżawionego od miasta Kamienna Góra, budynku byłej poradni dziecięcej przy ul. Kościuszki 6.

Obecnie NZOZ Rodzina prowadzi poradnie:

 • Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ),

 • Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS),

  • onkologiczna,

  • chorób płuc,

  • preluksacyjna,

  • otolaryngologiczna,

 • opiekę długoterminową.

Działamy w oparciu o kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz umowy z prywatnymi ubezpieczycielami.

 

Godziny przyjęć

Pracujemy zgodnie z zasadami określonymi przez NFZ. Poradnia czynne jest w dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 8:00 - 18:00. Gabinety AOS czynne są zgodnie z harmonogramem.

W większości przypadków wizyta u lekarza POZ możliwa jest w dniu zgłoszenia. W gabinetach AOS obowiązuje rejestracja.

Pacjenci wymagający udzielenia natychmiastowej pomocy przyjmowani są w trybie pilnym po uprzednim zgłoszeniu w Rejestracji.

Istnieje również możliwość zamówienia wizyty domowej.

Szczegółowy plan pracy lekarzy specjalistów uzyskacie Państwo osobiści w Rejestracji lub poprzez kontakt telefoniczny.